NASK 2

1. Water

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Hoi! In deze video met uitleg voor NaSk 2 gaan we het hebben over het gebruik van water. Veel succes met leren!

Grondwater

Het water dat zich in de ondergrond, in bodems en gesteenten bevindt. Meestal is dit water afkomstig van neerslag, nadat het op de oppervlakte is beland infiltreert het direct of indirect

Oppervlaktewater

Al het water dat zich in vloeibare vorm aan de oppervlakte van een planeet bevindt

B1. Water, zuren en basen

Samenvatting voor NaSk 2 - Water (soorten en functies)


Soorten water

Water is erg belangrijk voor ons leven en onze gezondheid. Er zijn verschillende soorten water die we tegenkomen in het dagelijks leven, zoals drinkwater, zeewater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater. 


Drinkwater

Drinkwater is het water dat we dagelijks gebruiken om te drinken, te koken, te wassen en te douchen. Drinkwater wordt gezuiverd en behandeld om ervoor te zorgen dat het veilig is voor menselijke consumptie. Het bevat in principe geen zout en andere verontreinigingen, wat het geschikt maakt voor dagelijks gebruik. De concentratie waarin stoffen in drinkwater mogen voorkomen verschilt per stof, omdat elke stof een andere giftigheid heeft. Sommige stoffen zijn bijvoorbeeld zeer giftig in kleine hoeveelheden, terwijl andere stoffen alleen schadelijk zijn bij hogere concentraties. 


Met concentratie bedoelen we dan hoeveel van die stof erin zit. Bij een hoge concentratie is er dus veel van die stof in het water aanwezig. Er wordt gekeken welke concentraties van welke stoffen er in het drinkwater mogen zitten, zonder dat deze schadelijk zijn voor de mensen die het drinken. Dit kan overigens verschillen per regio. Als er in sommige gebieden van nature al veel van bepaalde stoffen in het grondwater of oppervlaktewater zitten, dan kunnen de regels hierop worden aangepast. 


Zeewater

Zeewater is logischerwijs het water in de oceanen en zeeën. Het bevat veel zout en andere mineralen die het ongeschikt maken voor menselijke consumptie: niet drinken dus. Zeewater kan worden ontzilt om drinkwater van te maken, maar dit is een dure en ingewikkelde procedure.


Regenwater

Regenwater is het water dat uit de lucht valt tijdens regenbuien. Het is vaak erg schoon en kan worden gebruikt om planten water te geven, auto's te wassen of andere huishoudelijke taken uit te voeren. Regenwater kan ook worden opgevangen en opgeslagen om later te gebruiken, bijvoorbeeld voor irrigatie van landbouwgewassen.


Oppervlaktewater

Oppervlaktewater is het water dat zich aan de oppervlakte bevindt, zoals water dat stroomt in rivieren, meren, beken en kanalen. Het wordt vaak gebruikt voor het bewateren van landbouwgewassen en voor drinkwater, na een grondige behandeling en zuivering. Oppervlaktewater kan echter ook vervuild raken door verontreinigende stoffen zoals chemicaliën, landbouwafval en afvalwater.


Grondwater

Grondwater is water dat zich onder de grond bevindt en vaak wordt gewonnen via putten en bronnen. Het is over het algemeen vrij schoon, omdat het wordt gefilterd door de grondlagen. Grondwater kan echter ook vervuild raken als er verontreinigende stoffen zoals chemicaliën, meststoffen en afvalwater in de bodem sijpelen. 


Wat is de functie van water?

Water is een heel belangrijk middel in ons dagelijks leven. Het heeft verschillende functies, waarvan we er drie moeten kennen.


Water als oplosmiddel

Ten eerste water als een oplosmiddel, wat betekent dat het in staat is om stoffen in zich op te lossen. Sommige stoffen, zoals krijt, ammoniak, suiker, keukenzout en alcohol lossen heel goed op in water. Je hebt vast wel eens een suikerklontje opgelost in water: dat gaat erg makkelijk. Ook kennen we allemaal wel alcoholische dranken, waarbij alcohol opgelost is in de vloeistof. 


Zuurstof is ook oplosbaar in water. De oplosbaarheid van zuurstof is sterk afhankelijk van de temperatuur; hoe warmer het water, hoe minder goed zuurstof oplost. Ook het aantal andere stoffen dat al opgelost is heeft een negatieve werking op de oplosbaarheid: hoe meer andere stoffen, hoe minder goed zuurstof oplost. Zo is zuurstof minder goed oplosbaar in zeewater, omdat daar veel zoutdeeltjes inzitten.  Andere stoffen, zoals olie en vet, lossen niet zo goed op in water.


Water als spoelmiddel 

Water wordt ook gebruikt als spoelmiddel, vooral bij het gebruik van zeep en wasmiddelen. Wanneer we onze handen wassen of onze kleren wassen met zeep, ontstaan er bubbels die vuil en bacteriën opnemen. Om deze bubbels weg te spoelen en het vuil en de bacteriën weg te spoelen, hebben we water nodig. Het water zorgt ervoor dat de zeep en het vuil van onze handen of kleren worden verwijderd, zodat we schoon blijven.


Water bij voedselbereiding

Water wordt ook veel gebruikt bij de bereiding van voedsel. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om ingrediënten te wassen, te koken of te stomen. Water kan ook worden gebruikt als ingrediënt in recepten, zoals voor soepen, sauzen en drankjes. Het zorgt ervoor dat de ingrediënten goed gemengd worden en het kan helpen om smaken te versterken of juist te verminderen.