Biologie

6. Voedingsstoffen 2: koolhydraten

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor biologie gaan we het hebben over koolhydraten. In het eerste deel van het filmpje zullen we het hebben over wat koolhydraten zijn en wat voor functie ze hebben en in het tweede deel gaan we het hebben over verschillende soorten koolhydraten. Je kunt deze uitleg gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Glycogeen

Een polysacharide die is opgebouwd uit glucose-eenheden, bij mensen en dieren is opgeslagen in de lever en dient als energieopslag

Koolhydraten

Voedingsstoffen (suikers) die dienen als brandstof en energieleverancier voor het lichaam

Monosachariden

Koolhydraten die bestaan uit één sacharide

Disachariden

Koolhydraten die bestaan uit twee sachariden

Polysachariden

Koolhydraten die bestaan uit lange ketens van sachariden

Hydrolyse

De splitsing van een chemische binding onder opname van een molecuul water

Glucose

Een belangrijk monosachararide met 6 C-atomen dat wordt gevormd bij de fotosynthese en afgebroken bij de dissimilatie

Moleculen

Het kleinste deeltje van een (ontleedbare) stof. Het is een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Sachariden

Een andere benaming voor koolhydraten

O1: Stofwisseling van het organisme

O2: Zelfregulatie van het organisme

O3: Afweer van het organisme