Economie

1. Asymmetrische informatie in het bedrijf

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen

In deze economie video gaan we het hebben over asymmetrische informatie in het bedrijf. Daarbij bekijken we uitgebreid wat we bedoelen met de agent en de principaal en de informatie-achterstand of voorsprong die hierbij kan ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de werkgever en werknemer relatie, of de aandeelhouders en de directie, of de bank en de leningnemer. Bekijk de kennisclip om er achter komen hoe dat allemaal precies zit!

Consumeren

Het kopen van niet-duurzame goederen en diensten om aan je behoeften te voldoen

De problematiek van de agent en de principaal

Wanneer een principaal een agent inhuurt om werk te verrichten ontstaat er informatieasymmetrie (de uitvoerende agent heeft meer kennis van de gang van zaken dan de principaal). De agent kan deze kennisvoorsprong in zijn voordeel gebruiken (bijvoorbeeld door meer uren op te geven dan daadwerkelijk gewerkt) 

Hypotheek

Een geldlening met een lange looptijd, waarbij een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis of een kantoorpand) als onderpand dient.

Moreel wangedrag

Mensen gaan zich risicovoller gedragen omdat zij weten zij niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele financiële gevolgen (bijvoorbeeld het slecht op slot zetten van de fiets omdat die toch verzekerd is).

Risicopremie

Een premie bovenop het rendement van het risicoloze alternatief (een extra vergoeding voor het doen van risicovolle investeringen).

Ondernemingsrisico

De kans dat een investering verlies geeft x de omvang van dat verlies.

Vermogensverschaffer

Persoon of organisatie die geld beschikbaar stelt aan een onderneming, bijvoorbeeld in de vorm van aandelenkapitaal of als geldlening.

Asymetrische informatie

Het verschil in informatie tussen de verzekeraar en verzekerde.

Toezichthouder

Dit is een onafhankelijk organisatie, aangesteld door de overheid, om bedrijven en organisaties te controleren.

Centrale toezichthouders

Dit zijn toezichthouders zie toezien op de marktwerking, oneerlijke concurrentie, product kwaliteit of besteding van overheidsgeld.

AFM (Autoriteit Financiële Markten)

Zij controleren alle financiële markten die in Nederland actief zijn.

ACM (Autoriteit Consument & Markt)

Zij bekijken of er genoeg concurrentie is, en er geen stiekeme prijsafspraken worden gemaakt.

D1: Risico en verzekeren (asymmetrische informatie)

D2: Risico en rente