Economie

1. Conjunctuurcyclus

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de conjunctuur van een economie. Zo kan een economie in een hoogconjunctuur zitten als het goed gaat en in een laagconjunctuur als het minder gaat. Over de lange termijn zien we doorgaans een trendmatige groei.

Hoogconjunctuur

Een periode waar het goed gaat met de economie (hoge productie, veel bestedingen, lage werkloosheid)

Laagconjunctuur

Een periode waar het slecht gaat met de economie (lage productie, weinig bestedingen, hoge werkloosheid)

Conjunctuurlijn

Schommelende lijn die de aangeeft hoe het gaat met de economie (hoog- of laagconjunctuur)

Trendlijn

Rechte oplopende lijn die een stabiele groei op de lange termijn aangeeft

F1: Conjuncturele verschijnselen

Deze video gaat over de conjunctuur van een economie. Zo kan een economie in een hoogconjunctuur zitten als het goed gaat en in een laagconjunctuur als het minder gaat.