Economie

4. Nominale en reële waarde van geld

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video wordt het verschil tussen de nominale en reele waarde van geld besproken.

Geldillusie

De neiging van mensen om over geld in nominale en niet in reële (voor inflatie gecorrigeerde) termen te denken

Koopkracht

Hoeveel een huishouden gemiddeld kan kopen

Nominale waarde

De waarde die vermeld staat op een munt of je bankrekening

Reële waarde

De waarde van geld gecorrigieerd voor inflatie

F1: Conjuncturele verschijnselen