Natuurkunde

4. Staande golven

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkunde video hebben we het over staande golven. We zullen beginnen met de basis, waarna we een staande golf zullen behandelen die twee gesloten uiteinden heeft. We sluiten de kennisclip af met het bespreken van een staande golf die zowel een gesloten als een open uiteinde heeft.

Amplitude

De maximale uitwijking van een trillend object tijdens de trilling

Boventonen

Alle trillingen bewegen niet in dezelfde frequentie. De frequenties van de boventonen zijn een veelvoud van de grondfrequentie

Buiken

Plaatsen waar de amplitude maximaal is

Dopplereffect

Het fenomeen dat optreedt wanneer de bron en de waarnemer zich ten opzichte van elkaar bewegen. Door een snelheidsverschil verandert de frequentie van geluid, licht of andere golfverschijnselen

Fase

Een bepaald moment in de trilling. Het symbool is Phi ϕ

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde. Er geldt f=1/T, waarbij f = frequentie (Hz) en T = trillingstijd (s). De eenheid is Hertz (Hz)

Grondtoon

De laagste frequentie van een staande golf. Alle trillingen trillen in dezelfde frequentie

Interferentie

Het samenkomen van twee golven, waardoor versterking, verzwakking of uitdoving kan optreden

Knopen

Plaatsen waar de amplitude minimaal is

Staande golf

Een golf die zich niet in een bepaalde richting verplaatst. Alleen de amplitude varieert langs de golf

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming