Natuurkunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 3

Gegeven door:
Bob Wind
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de derde opgave van het natuurkunde examen van 2012. Dit zijn vraag 11 tot en met 16. Deze vragen gaan over de dichtheid van stoffen, energie en vermogen. De video eindigt met een korte samenvatting.
Dichtheid (ρ)

Massa per kubieke meter(volume): 𝜌 = 𝑚 𝑉

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is Joule

Kernlading

Deze positieve lading is gelijk aan het aantal protonen uit de atoomkern (aangezien elk proton een lading heeft van +1)

Massa

Gewicht van een stof in g of kg

Neutron

Een neutraal geladen (geen lading) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Subatomair

Kleiner dan of onderdeel vormend van een atoom

Volume

Grootte van een stof in m3, L (=dm3) of mL (cm3)

Isotopen

Atomen met hetzelfde atoomnummer maar een verschillend massagetal

Reactor

Een installatie of ruimte waar een chemische reactie plaatsvindt

F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT