Natuurkunde

Examenopgave 2014 (2), opgave 2

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de tweede opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 2. Deze examenopgave gaat over de slinger van Wilberforce. De kennisclip wordt afgesloten met een aantal tips & tricks.

Resonantie

Het verschijnsel dat plaatsvindt wanneer een trillend voorwerp een ander voorwerp in trilling brengt, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven

Slinger

Een massa, opgehangen aan het uiteinde van een koord of staaf die aan de bovenzijde draaibaar is. Als de massa opzij getrokken wordt en daarna wordt losgelaten, zal de massa heen en weer bewegen onder invloed van zwaartekracht

Slingertijd

De tijd die verloopt tussen twee momenten waarop een punt van een slinger zich weer op hetzelfde uiteinde bevindt

Trillingstijd

De tijd die nodig is voor een volledige trilling

Veerconstante

Drukt uit hoe stijf/stug een veer is en geeft aan hoe groot de kracht moet zijn voor een bepaalde uitrekking

Veerkracht

Het vermogen om een kracht op te vangen door rek (tegenduw-kracht)

Frequentie

Het aantal trillingen per seconde. Er geldt f=1/T, waarbij f = frequentie (Hz) en T = trillingstijd (s). De eenheid is Hertz (Hz)

Massa

Een natuurkundige grootheid die de hoeveelheid van iets aangeeft. Het wordt uitgedrukt in kilogram

Newton

De eenheid voor de grootheid kracht

Trilling

De periodieke beweging van een voorwerp om een evenwichtsstand

F1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

F2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

F3. Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT