Scheikunde

2. Molecuulstructuren

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom bij een nieuwe scheikunde uitlegvideo! In deze video gaan we stap voor stap ingaan op moleculaire structuren. De Digstudiesdocent zal het onder andere hebben over roosterstructuren, polymeren, vervorming van materialen en nog veel meer! Je kunt deze video goed gebruiken om je voor te bereiden op het scheikunde examen en/of andere toetsen.

Ionbinding

De binding tussen ionen (komt alleen voor in zouten)

Polaire atoombinding

Komt voor tussen een N, O en F atoom (δ-) en een ander niet-metaalatoom (δ+). In een polaire atoombinding is de negatieve lading van het gemeenschappelijk elektronenpaar ongelijk verdeeld over de atomen.

Metaalbinding

Metaalionen en vrije elektronen die elkaar sterk aantrekken.

Legering

Een mengsel van metalen.

Metaalrooster

In een metaalrooster liggen de metaalionen geordend in een regelmatig patroon.

Roosterfouten

Onregelmatigheden in het metaalrooster door bijvoorbeeld het ontbreken of misplaatsen van metaalatomen.

Polymeren (kunststoffen)

Kleine moleculen worden gekoppeld tot lange ketens of grote netwerken.

Monomeren

De kleine moleculen waar het polymeer uit is opgebouwd

D1: Kenmerken van innovatieve processen