Scheikunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 3

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de vierde opgave van het scheikunde havo-examen van 2012, tijdvak 1. Dit zijn vraag 20 tot en met 24. Er komen meerdere scheikunde onderwerpen aan bod, waaronder veiligheid en redoxreacties. De video eindigt met een korte samenvatting.
Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

pH

De zuurgraad van een oplossing

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK