Scheikunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 4

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de vijfde opgave van het scheikunde havo-examen van 2012, tijdvak 1. Dit zijn vraag 25 tot en met 31. Er komen meerdere scheikunde onderwerpen aan bod, waaronder organische chemie en het aflezen van grafieken. De video eindigt met een korte samenvatting.
Emulgator

Een stof die helpt bij het emulgeren (mengen) van twee vloeistoffen die normaal gesproken moeilijk of niet mengbaar zijn

Ester

Een koolstofverbinding die ontstaat door de reactie van een zuur met een alcohol

Mol

Eén mol van een stof is de hoeveelheid waarvan de massa in gram gelijk is aan de massa van een deeltje van de stof in u

Moleculen

De kleinste deeltjes van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Molecuulmassa

De massa van één molecuul dat wordt uitgedrukt in atomaire massa-eenheid

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK