Scheikunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 1

Gegeven door:
Edgar Holle
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we vraag 1 t/m 8 van het scheikunde havo-examen van 2012, tijdvak 1. De opgave gaat over verschillende onderwerpen, waaronder scheidingsmethodes en reactievergelijkingen. De video eindigt met een korte samenvatting en een aantal tips & tricks.
Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Concentratie

De hoeveelheid van een bepaalde stof in een andere stof

Elektroden

Staven van metaal of koolstof die stroom geleiden

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

pH

De zuurgraad van een oplossing

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK