Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 2

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de tweede opgave van het scheikunde havo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over een waterontharder. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Base

Een verbinding die in contact met een andere verbinding een waterstofion (H+) kan binden

Hard water

Water dat veel kalk en magnesiumzouten bevat. De hardheid van water wordt bepaald door het aantal calcium en magnesium atomen dat aanwezig is

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Kalk

Kalk ontstaat in zee als organische kalk uit de kalkskeletten van kalkdeeltjes of als chemische kalk door het neerslaan van opgeloste kalkhoudende stoffen

Neerslag

Het ontstaan van onoplosbaar zout bij mengen van zoutoplossingen

Neerslagreactie

Een reactie die plaatsvindt als twee oplossingen van oplosbare zouten samen een slecht oplosbaar zout vormen

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK