Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 4

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de vierde opgave van het scheikunde havo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over aluminium beschermen. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Corrosie

De aantasting van metalen door chemische of elektrochemische reacties

Elektroden

Staven van metaal of koolstof die stroom geleiden

Elektrolyse

Een chemische reactie waarbij, onder invloed van een elektrische stroom, samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen

Elektrolyt

Geleidende vloeistof tussen de elektronen

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK