Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 5

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de vijfde opgave van het scheikunde havo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over MMA. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Additiepolymerisatie

Een polymerisatietechniek waarbij monomere moleculen aan elkaar hechten tot een groeiende polymere keten

Additiereactie

Een scheikundige reactie waarbij uit twee moleculen een nieuw molecuul wordt gevormd

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Katalysator

Een stof die de snelheid van een chemische reactie beïnvloedt zonder dat het zelf wordt verbruikt (zorgt bijna altijd voor een snellere reactiesnelheid)

Moleculen

Kleinste deeltje van een (ontleedbare stof). Een groep aan elkaar gebonden atomen met een voor de stof constante samenstelling

Molecuulmassa

Massa van één molecuul dat wordt uitgedrukt in atomaire massa-eenheid

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 tijdvak 1 SK