Wiskunde A

3. Wortels

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Onze wiskunde A docent Nick Gerdes zal vandaag wortelformules behandelen. Met deze video spijkeren we je kennis bij op het gebied van wortelformules. We gaan je, aan de hand van drie verschillende opgaven, uitgebreid uitleggen hoe je variabelen vrijmaakt in wortelformules.

Herleiden

Iets korter schrijven. Dit betekent meestal dat je haakjes wegwerkt, variabelen met elkaar vermenigvuldigt als dat kan, factoren wegdeelt en wortels vereenvoudigt

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

Wortelformule

Een formule waarmee de oplossingen van een vergelijking kunnen worden gevonden. De simpelste wortelformule is als volgt: y = de wortel van x

Wortelverband

Hoort bij een wortelformule. Je kunt wortelverbanden bijvoorbeeld gebruiken bij formules die gebaseerd zijn op de stelling van Pythagoras

A1. Wiskundige vaardigheden