Wiskunde A

3. Uitschieters, klassenindeling, diagrammen, dot- & boxplot

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

Digistudiesdocent Menno Lagerwey vertelt je in deze video over een aantal belangrijke onderdelen binnen de statistiek en het verwerken van data. Verschillende soorten grafieken zullen aan bod komen, waaronder de staafdiagram, dotplot en de lijndiagram. Daarnaast zullen ook begrippen als uitschieter, klassenindeling en kruistabel worden besproken. Je kunt deze uitleg goed gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen wiskunde A, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Boxplot

Een grafische weergave van een dataset. Hierin worden een minimun, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en een maximum weergeven

Dotplot

Een grafiek die bestaat uit gegevenspunten, afgebeeld als kleine stipjes, die op een eenvoudige schaal zijn uitgezet

Frequentie

Het aantal keren dat een waarde in een reeks voorkomt

Frequentiepolygoon

Een visuele weergave van een frequentietabel, waarbij de frequenties door stippen aangegeven worden die verbonden worden door rechte lijnen

Kruistabel

Met behulp van een kruistabel krijg je snel inzicht in het verloop van en verband tussen twee of meer variabelen

Spreidingsbreedte

Het verschil tussen het kleine en het grootste getal. Je kunt dit berekenen met de volgende som: hoogste waarde - de laagste waarde

Spreidingsdiagram

Een visuele weergave in de vorm van een puntenwolk. Je kunt hierin de samenhang tussen twee of meer variabelen bekijken

Steel- en bladdiagram

Geeft alle waarnemingen weer op volgorde van klein naar groot. Het is een combinatie tussen een tabel en een histogram

Uitbijter / uitschieter

Een waarde die ver verwijderd is van de andere gevonden waarden. Het heeft invloed op het gemiddelde, maar niet op de mediaan of de modus

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen