Wiskunde A

5. Boxplot, spreidingsbreedte, kwartielafstand

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video voor wiskunde A wordt uitgelegd wat een boxplot is, hoe je een boxplot tekent bij een relatieve cumulatieve frequentiepolygoon en welke begrippen hier allemaal bij komen kijken. Deze begrippen zullen ook uitgelegd worden aan de hand van voorbeelden. Je kunt deze video goed gebruiken om je voor te bereiden op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Boxplot

Een grafische weergave van een dataset. Hierin worden een minimun, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en een maximum weergeven

Frequentie

Het aantal keren dat een waarde in een reeks voorkomt

Frequentiepolygoon

Een visuele weergave van een frequentietabel, waarbij de frequenties door stippen aangegeven worden die verbonden worden door rechte lijnen

Gemiddelde

De som van alle waarden gedeeld door het aantal waarden. Je berekent het gemiddelde door alle getallen bij elkaar op te tellen en te delen door het totaal aantal getallen

Mediaan

Het midden van een bepaalde hoeveelheid gegevens. Het is het middelste element in een geordende verzameling

Modus

De waarde met de grootste frequentie. Met andere woorden: de waarde die het vaakst voorkomt in een verzameling van gegevens

Relatieve cumulatieve frequentiepolygoon

Hetzelfde als een normale frequentiepolygoon, maar dan met cumulatieve frequenties op de y-as

Spreidingsbreedte

Het verschil tussen het kleine en het grootste getal. Je kunt dit berekenen met de volgende som: hoogste waarde - de laagste waarde

D1: Presentaties van data interpreteren en beoordelen

D2: Data verwerken

D3: Data en verdelingen

D4. Statistsiche uitspraken doen