Wiskunde B

2. Grafieken (domein, bereik, nulpunt en symmetrie)

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze uitgebreide kennisclip voor wiskunde B worden grafieken behandeld. De video begint met een theoretische uitleg over het begrip domein, waarna ook bereik, nulpunt en symmetrie aan bod komen. De theorie wordt aan de hand van voorbeeldopgaven in de praktijk gebracht, zodat je zelf stapsgewijs alle soortgelijke opgaven kunt oplossen! Je kunt deze uitleg goed gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen.

Bereik

Alle y-waarden die bij een functie kunnen voorkomen. Het bereik gaat over de y-as

Domein

Alle x-waarden waarvoor een functie bestaat. Het domein gaat over de x-as

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Lijnsymmetrie

We spreken van lijnsymmetrie als de figuur langs een verticale lijn (de symmetrieas) symmetrisch is

Nulpunt

Een x-waarde waarvoor geldt: y = 0

Puntsymmetrie

Als een figuur na een halve draai (180°) precies op zichzelf past

Symmetrie

Een object is symmetrisch als twee helften elkaars spiegelbeeld zijn

X-as

De horizontale as, die plat op de grond ligt

Y-as

De verticale as, die recht omhoog gaat

B1: Standaardfuncties

B2: Vergelijkingen en ongelijkheden

B3: Evenredigheidsverbanden

B4: Periodieke functies