Wiskunde B

1. Toenamediagrammen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde B worden toenamediagrammen behandeld. Toenamediagrammen geven een indicatie van hoe een functie verandert met verschillende waarden. De docent begint met het toelichten van de theorie omtrent toenamediagrammen. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal voorbeeldopgaven duidelijk gemaakt hoe je zelf een toenamediagram opstelt en analyseert. De video eindigt met een korte samenvatting van de behandelde theorie.

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Interval

Een aaneengesloten reeks getallen

Toenamediagram

Een diagram waarin de toenames van een functie in een bepaalde tijd worden weergegeven

D1: Veranderingen

D2: Afgeleide functies

D3: Bepaling afgeleide functies

D4: Toepassing afgeleide functies