Wiskunde B

2. Kettingregel

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over differentiëren met de kettingregel. We leggen dit uit aan de hand van verschillende formules. Je kunt deze kennisclip gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen.

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Kettingregel

Een formule die je gebruikt om de afgeleide van een functie te vinden die eigenlijk uit twee functies bestaat (een samengestelde functie)

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

D1: Veranderingen

D2: Afgeleide functies

D3: Bepaling afgeleide functies

D4: Toepassing afgeleide functies