Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 4

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen
In deze video behandelen we de vierde opgave van het scheikunde vwo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over de afbraak van vetzuren. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Additiereactie

Een scheikundige reactie waarbij uit twee moleculen een nieuw molecuul wordt gevormd

Hydrolyse

De splitsing van een chemische verbinding onder opname van water

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 (1) SK