Wiskunde B

4. Gelijkvormigheid

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor wiskunde B wordt al het eindexamen materiaal behandeld met betrekking tot gelijkvormigheid van driehoeken. De docent begint met het toelichten van de theorie en regels rondom gelijkvormigheid. Vervolgens wordt aan de hand van voorbeelden duidelijk gemaakt hoe je opgaven met gelijkvormige driehoeken stapsgewijs kunt oplossen.

F-hoeken

Komen voor in figuren met twee evenwijdige lijnen en een lijn die de evenwijdige lijnen snijdt. F-hoeken zijn gelijk aan elkaar

Gelijkvormigheid

Een figuur is gelijkvormig aan een ander figuur als het een vergroting of een verkleining is. Ze hebben dus dezelfde vorm en gelijke hoeken. Twee figuren die gelijkvormig zijn noteren we met een ~ teken

Verhouding

Een verband tussen verschillende grootheden, die vaak in de vorm van een breuk wordt geschreven

Verhoudingstabel

Een hulpmiddel dat je kunt gebruiken bij het rekenen met verhoudingen

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
C1: Afstanden en hoeken in concrete situaties

C2: Algebraïsche methoden