Aardrijkskunde

10. Middellandse Zeegebied

Gegeven door:
Richard Mozes
Beschrijving Begrippen
In deze video gaan we het hebben over de natuurlijke en landschappelijke kenmerken van het Middellandse Zeegebied. Basisbegrippen die we in eerdere video's behandeld hebben zullen terugkomen en moeten worden toegepast op dit specifieke gebied, dus Digistudiesdocent Richard Mozes legt het allemaal nog even haarfijn uit.
Convergente plaatbeweging

De beweging waarbij aardkorstplaten naar elkaar toe bewegen

Erosie

Het opnemen en wegvoeren van het losse afbraakmateriaal van verwering door de beweging van water, wind en ijs

Gebergtevorming

Het ontstaan van reliëf in het landschap

Platentektoniek

Het bewegen van de aardkorstplaten

Sediment

Verzamelnaam voor al het losse materiaal (zand, klei, grind, organisch afval van planten en dieren) dat door wind, water en ijs op het land of in zee wordt afgezet

Sedimentatie

Het ophopen van sediment op plekken waar de snelheid van water of wind afneemt

Tektonische plaat

Een stuk aardkorst dat als een ijsschots op het vloeibare binnenste van de aarde drijft

Vulkanisme

Alle verschijnselen die te maken hebben met het uittreden van magma uit de aardmantel bij een uitbarsting

B1. Samenhangen en verschillen op regionaal niveau