Economie

3. Markt en marktmechanisme

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video introduceren we het marktmechanisme, waarbij vraag en aanbod zorgen voor een evenwichtsprijs. Bij volkomen concurrentie kunnen we de marktprijs namelijk vinden door vraag en aanbod aan elkaar gelijk te stellen. Dit kunnen we doen door het oplossen van vergelijkingen of het aflezen van de grafiek

Marktmechanisme

Het vrije spel van vraag en aanbod, dat een evenwichtsprijs als gevolg heeft

Evenwichtsprijs

De prijs die volgt vanuit het vrije spel van vraag en aanbod (vraag = aanbod)

Vraaglijn

De lijn die het (doorgaans negatieve) verband tussen prijs en de vraag naar een product weergeeft

Aanbodlijn

De lijn die het (doorgaans positieve) verband tussen prijs en het aanbod van een product weergeeft

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

In deze video introduceren we het marktmechanisme, waarbij vraag en aanbod zorgen voor een evenwichtsprijs. Bij volkomen concurrentie kunnen we de marktprijs namelijk vinden door vraag en aanbod aan elkaar gelijk te stellen. Dit kunnen we doen door het oplossen van vergelijkingen of het aflezen van de grafiek