Economie

4. Producentengedrag monopolie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over het producentengedrag bij een monopolie. We kijken naar de doelstellingen die een monopolie kan hebben en hoe de situatie anders is dan bij volkomen concurrentie omdat monopolisten zelf de prijs kunnen zetten.

Marktprijs

De prijs die tot stand komt door vraag en aanbod

Marginale opbrengsten

De extra opbrengsten bij de productie van een extra product

Break-even

De opbrengsten zijn gelijk aan de kosten

Gemiddelde opbrengsten

De totale opbrengsten gedeeld door het aantal producten

A1: Vraag en aanbod

A2: Marktstructuur

A3: Welvaart en economische politiek

Deze video gaat over het producentengedrag bij een monopolie. We kijken naar de doelstellingen die een monopolie kan hebben en hoe de situatie anders is dan bij volkomen concurrentie omdat monopolisten zelf de prijs kunnen zetten.