Economie

3. Monetaire en reële kringloop

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over de monetaire en de reële kringloop. We zullen dit doen aan de hand van schema's en daaruivolgende vergelijkingen, zodat je goed begrijpt waar de goederen en het geld heen stroomt.

Financieringssaldo overheid

Het verschil tussen uitgaven en ontvangsten van de overheid

Saldo lopende rekening

Het verschil tussen de ontvangsten uit export (E) en de uitgaven aan import (I) van goederen en diensten

Productiefactoren

De middelen die nodig zijn bij het productieproces

Nationaal inkomen

Het totaal verdiende inkomen van een land in één jaar

Begrotingstekort

Als de uitgaven hoger liggen dan de inkomsten (bijvoorbeeld van de overheid)

Monetaire kringloop

Schematische weergaven van de gelstromen tussen verschillende economische sectoren

Reële kringloop

Schematische weergave van de goederenstromen en dienstenstromen in een land

E1: Macro economische kringloop

E2: Structurele groei

E3: Inkomen, welvaart en welzijn

E4: Ongelijkheid en herverdeling

E5: Arbeidsmarkt en werkloosheid

In deze video gaan we het hebben over de monetaire en de reële kringloop.