Economie

4. Wisselkoersregimes

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over de twee wisselkoersregimes die gehanteerd kunnen worden, namelijk de zwevende en de vaste wisselkoers.

Wisselkoersregime

De manier waarop de wisselkoers van een valuta gereguleerd is in een bepaald land

Zwevende wisselkoers

De koers van de valuta komt tot stand door vraag en aanbod

Vaste wisselkoers

De koers van de valuta is afgestemd op de waarde van een andere valuta

Valutamarkt

De markt waarop valuta's verhandeld worden

Depreciatie

Waardevermindering van een valuta ten opzichte van een andere valuta

Appreciatie

Waardevermeerdering van een valuta ten opzichte van een andere valuta

Trilemma monetair beleid

Er zijn maar twee van de drie keuzes tegelijkertijd mogelijk uit: zelfstandig monetair beleid, vrij kapitaalverkeer en een vaste wisselkoers

Zelfstandig monetair beleid

De centrale bank kan onafhankelijk van andere landen of centrale banken de rente vaststellen

Betalingsbalans

Een overzicht van alle transacties van een land met het buitenland in een jaar

Saldo lopende rekening (E-M)

Het verschil tussen de ontvangsten uit export (E) en de uitgaven aan import (I) van goederen en diensten

Kapitaalrekening

Geeft de kapitaalstromen van en naar het buitenland weer

F1: Conjunctuur

F2:Begrotingsbeleid

F3. Monetair beleid en de centrale bank

F4. Conjunctuuranalyse aan de hand van IS-MG-GA-model