Natuurkunde

1. Trillingen

Gegeven door:
Robbie Skoravic
Beschrijving Begrippen

Deze video met uitleg voor natuurkunde vwo gaat over trillingen. We zullen het hebben over (u,t)-diagrammen, harmonische trillingen, massa-veer systemen en over resonantie. Hier komen verschillende belangrijke begrippen bij kijken, zoals: amplitude, oscillogram, evenwichtsstand, veerconstante en nog veel meer. Je kunt deze informatie goed gebruiken om je voor te bereiden op toetsen en/of het eindexamen!

Trillingen

Een periodieke beweging om een evenwichtsstand

Amplitude

De maximale uitwijking van een trillend object tijdens de trilling

Harmonische trillingen

Is een trilling die een object uitvoert als de netto kracht die erop werkt altijd naar de evenwichtsstand gericht is en evenredig is met de uitwijking van het object

Massa veer systemen

Een blokje met een bepaalde massa aan een veer met een bepaalde veerconstante

Resonantie

Dat is een fenomeen dat plaatsvindt wanneer de amplitude groter wordt omdat het systeem resoneert met een aandrijving

Evenwichtsstand

Is de positie die het bewegende object zou innemen als het niet bewoog

Periodiek

Betekent dat de beweging steeds na een vaste hoeveelheid tijd herhaald wordt

Trillingstijd of periode

De tijd waarna een beweging zich herhaalt

Frequentie

Het aantal keer dat een trilling wordt uitgevoerd per seconde

Knoop

Deel van de golf die niet trilt

Veerconstante

Drukt uit hoe stijf/stug een veer is en geeft aan hoe groot de kracht moet zijn voor een bepaalde uitrekking

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming