Natuurkunde

3. Golven

Gegeven door:
Robbie Skoravic
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor natuurkunde op vwoniveau gaan we het hebben over golven. Hierbij komen aspecten voor als: frequenties van golven, het berekenen van de frequentie van de golf, golflengtes, transversale golven en nog veel meer.

Golf

Een ruimtelijk verplaatsende trilling in een medium

Frequentie

Het aantal keer dat een trilling wordt uitgevoerd per seconde

Golflengte

De afstand tussen twee toppen van de golf

Golfsnelheid of voortplantingssnelheid

De snelheid waarmee de golf zich voortplant

Transversale golf

Hierbij staat de beweging van de trilling loodrecht op de voortplantingsrichting van de golf

Longitudinale golf

Hierbij staat de beweging van de trilling in dezelfde richting als de voortplantingsrichting van de golf

Buik

Het deel van de golf dat trilt

Knoop

Het deel van de golf dat niet trilt

Interferentie

Wanneer twee golven elkaar versterken of uitdoven omdat ze in hetzelfde medium lopen

Trillingstijd of periode

De tijd waarna een beweging zich herhaalt

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming