Natuurkunde

6. Oefenopgave: faseverschil

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkunde uitlegvideo bespreken we het faseverschil tussen punten en slingers in een (u,t)-diagram. Dit doen we aan de hand van een oefenopgave. Je kunt deze video gebruiken om te testen hoe goed je deze leerstof al beheerst!

Fase

Een bepaald moment in de trilling. Het symbool is Phi ϕ

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Lopende golf

Een golf die zich met een constante snelheid (v) voortplant in een bepaalde richting

Staande golf

Een golf die zich niet in een bepaalde richting verplaatst. Alleen de amplitude varieert langs de golf

Trillingstijd

De tijd die nodig is voor een volledige trilling

U,t-diagram

Een diagram die de uitrekking in verband met de tijd weergeeft van een trilling

Trillingen

Een periodieke beweging om een evenwichtsstand

Amplitude

De maximale uitwijking van een trillend object tijdens de trilling

Golfsnelheid/ voortplantingssnelheid

De snelheid waarmee een bepaalde fase van een golf zich beweegt, er geldt v = f ·λ, v = golfsnelheid (m/s), f = frequentie (Hz), λ = golflengte (m)

Interferentie

Het samenkomen van twee golven, waardoor versterking, verzwakking of uitdoving kan optreden

Evenwichtsstand

De positie die het bewegende object zou innemen als het niet bewoog

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming