Natuurkunde

8. Oefenopgave: verende auto

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkundige oefenopgave bespreken we de trillingstijd van een verende auto. Ook berekenen we de snelheid en geven we toelichting over het begrip resonantie.

Fase

Een bepaald moment in de trilling. Het symbool is Phi ϕ

Massa-veersysteem

Bestaat uit een veer waaraan een massa is opgehangen. De massa en de veerconstante bepalen de trillingstijd


Resonantie

Het verschijnsel dat plaatsvindt wanneer een trillend voorwerp een ander voorwerp in trilling brengt, doordat de trillingen via een tussenstof worden doorgegeven

Trillingstijd

De tijd die nodig is voor een volledige trilling

Veerconstante

Drukt uit hoe stijf/stug een veer is en geeft aan hoe groot de kracht moet zijn voor een bepaalde uitrekking

Veerkracht

Het vermogen om een kracht op te vangen door rek (tegenduw-kracht)

Newton

De eenheid waarmee de grootheid kracht wordt aangegeven

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatiekracht genoemd. Je berekent de zwaartekracht met de formule Fg=G×m×Mr2: F is de gravitatiekracht, m en M zijn de massa’s van twee voorwerpen, r is de afstand tussen de zwaartepunten en G is de gravitatieconstante in Binas tabel 7A

T

Trillingstijd

Massa

Een natuurkundige grootheid die de hoeveelheid van iets aangeeft. Het wordt uitgedrukt in kilogram

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. De zwaartekracht kun je berekenen met de formule Fz = m*g, waarbij m de massa in kilogram is en g voor de constante valsnelheid staat. Op aarde is de constante valsnelheid 9,81 m/s

Trilling

De periodieke beweging van een voorwerp om een evenwichtsstand

A1: Informatieoverdracht

A2: Medische beeldvorming