Natuurkunde

2. Ioniserende straling (gevaren en halveringsdikte)

Gegeven door:
Robbie Skoravic
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video met uitleg voor natuurkunde vwo leer je meer over de gevaren en de halveringsdikte van ioniserende stralingen. Hierbij komen aspecten aan bod als: intensiteit, exponentieel verval, het dosisequivalent en nog veel meer. Gebruik deze informatie om je goed voor te bereiden op toetsen en het examen!

Alfastraling

Bestaat uit heliumkernen. Heeft een groot ioniserend vermogen, maar een klein doordringend vermogen en een geringe dracht

Bètastraling

Bestaat uit elektronen. Heeft een gemiddeld doordringend en ioniserend vermogen en een vrij grote dracht

Dosis

De hoeveelheid energie die een ioniserende straling afgeeft aan een materie, wordt de dosis genoemd. D=E/m , met D in Gray, E energie in Joule en m de massa in kg

Dosisequivalent

Blootstelling aan ioniserende straling door bestraling of besmetting is altijd schadelijk. Het wordt uitgedrukt in dosisequivalent. Deze hangt af van de geabsorbeerde stralingsenergie, de lichaamsmassa en de soort straling: H= wR· Eabs/m, H= dosisequivalent (Sv), wR= weegfactor, Eabs= geabsorbeerde energie (J), m= massa (kg)

Gammastraling

Bestaat uit fotonen. Heeft een zeer klein ioniserend vermogen, zeer groot doordringend vermogen en een grote dracht

Gray (Gy)

De eenheid om de hoeveelheid geabsorbeerde ioniserende straling aan te geven

Halveringsdikte

De maat om aan te geven wat het doordringend vermogen van gamma- en röntgenstraling is. De halveringsdikte is de dikte van het materiaal waarbij de helft van de straling wordt tegengehouden. Dat hangt af van de dikte van het materiaal en de halverings­dikte (d½). Hierbij geldt: I = I0·½d/d1/2, waarbij I = intensiteit (W), I0 = opvallende intensiteit (W), d = diepte (cm), d1/2= halveringsdikte (cm)

Joule

De internationale eenheid van energie

Röntgenstraling

Straling die o.a. door muren en wolken heen gaat

Sievert (Sv)

De eenheid om de equivalente dosis ioniserende straling waaraan een persoon gedurende een bepaalde periode is blootgesteld aan te geven

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1: Trillingen en golven

A2: Medische beeldvorming