Natuurkunde

8. Oefenopgave: een stroomdraad en een kompas

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen
In deze natuurkunde video behandelen we, van het onderwerp elektromagnetisme, de stroom die een magneetveld opwekt. Dit komt naar voren in het voorbeeld over een stroomdraad en een kompas.
Elektrisch veld

Een gebied waarin elektrische ladingen een kracht ondervinden die gelijk is aan het product van de elektrische veldsterkte en de betreffende lading. Het wordt opgewekt wanneer er deeltjes met een elektrische lading aanwezig zijn

Elektromagnetisme

De fysica van het elektromagnetische veld; een vectorveld dat de hele ruimte beslaat en uit twee componenten bestaat: het elektromagnetische veld en het elektrische veld

Kompas

Een kompas kan een magnetisch veld zichtbaar maken. Je kunt aan de stand van de wijzer zien waar de Noord- en Zuidpool zijn, en je kan zien hoe het magnetisch veld loopt

Spanning

Om de spanning te berekenen kun je de formule U=E/Q of 1 V=1 J/C gebruiken

Veldlijnen en veldsterkte

Als het magnetisch veld sterker is worden de veldlijnen verder van de magneet nog zichtbaar en dichter bij elkaar getekend. Bij het tekenen geldt altijd dat dichter bij de magneet de veldlijnen dichter op elkaar liggen vlak naast de magnetische bron dan verder van de bron vandaan. Hierdoor is op een tekening ook beter zichtbaar hoe sterk de magneet is

Ampère

De eenheid van elektrische stroomsterkte, met het symbool A

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Spanningsbron

Een elektrische of elektronische schakeling die spanning afgeeft. Als er een stroom gaat lopen blijft de spanning tussen twee aansluitpunten van de spanningsbron gelijk

Stroomkring

Een gesloten elektrisch circuit; er is één weg waarlangs de elektrische stroom in staat is om vanuit één pool van de bron terug te keren naar de andere

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

C1: Elektrische systemen

C2: Elektrische en magnetische velden