Natuurkunde

1. Kwantumfysica (intro)

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor natuurkunde maken we een begin aan het domein dat zal gaan over de kwantumfysica. Dit is een kort filmpje, waarin we bespreken wat je van de volgende video's kunt verwachten.

Constructieve interferentie

Treedt op wanneer golven elkaar versterken, dit is bij de buik

Destructieve interferentie

Treedt op wanneer golven elkaar uitdoven, hierdoor ontstaat een knoop

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Golffunctie

Volgens de quantumfysica bestaat alles uit quantumdeeltjes. De eigenschappen van quantumdeeltjes worden beschreven met een golffunctie, die wordt aangeduid met ψ

Interferentie

De interactie tussen golven, waarbij een nieuw golfpatroon ontstaat doordat golven door elkaar heen lopen

Quantumdeeltjes/quantumgolven

Voorwerpen die voldoen aan de quantumfysica. Voor een deeltje met massa geldt p=m*v, waarbij p = impuls, m = massa en v= snelheid

Tunneleffect

Quantumdeeltjes kunnen door een energiebarrière heen bewegen en op plaatsen komen terwijl dit volgens de klassieke natuurkunde niet mogelijk zou zijn. De kans dat een quantumdeeltje door een barrière heen ‘tunnelt’ wordt snel kleiner naarmate de hoogte van de barrière, de breedte van de barrière en de massa van het deeltje groter worden

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. Je berekent de zwaartekracht met de formule Fg=G×m×Mr2: F is de gravitatiekracht, m en M zijn de massa’s van twee voorwerpen, r is de afstand tussen de zwaartepunten en G is de gravitatieconstante in Binas tabel 7A

Foto-elektrisch effect

Een verschijnsel dat inhoudt dat elektronen die niet sterk gebonden zijn aan een atoom daarvan loskomen, nadat ze voldoende energie hebben opgenomen uit invallend licht

Kwantumfysica

Het deel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de allerkleinste deeltjes, die zó klein zijn dat de andere natuurkundige wetten niet opgaan

E1: Kwantumwereld