Natuurkunde

1. Modelleren

Gegeven door:
Felix Kuyken
Beschrijving Begrippen

In deze video gaat we het hebben over Modelleren. Eerst gaan we kort behandelen wat modelleren inhoudt. Vervolgens kijken we naar modellen in tabel format. Het derde onderdeel gaat over modelleren in grafische format. Tot slot bespreken we kort de overeenkomsten en voor/nadelen van het tabelformat ten opzichte van het grafische format.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
F1. Modelleren