Scheikunde

12. De werking van een batterij (deel 2)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor scheikunde gaan we verder met het bespreken van de werking van een batterij. We hebben het onder andere over elektromagnetische cellen, stroomkringen en elektrolyt-oplossingen. We raden je aan om goed op te letten, want je kunt deze informatie goed gebruiken om te leren voor toetsen, SE's en het scheikunde examen!

Elektrochemische cel

Batterij waarbij een redoxreactie de elektrische energie levert

Elektrolyt

Geleidende vloeistof tussen de elektronen

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

Stroomkring

Een gesloten elektrisch circuit; er is één weg waarlangs de elektrische stroom in staat is om vanuit één pool van de bron terug te keren naar de andere

Voltmeter

Een meetinstrument waarmee je elektrische spanning in volt kunt meten. Wordt ook spanningsmeter genoemd

Zoutbrug

Staaf met positieve en negatieve ionen die de stroomkring in een cel gesloten maakt

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen