Scheikunde

8. Tabel 48 (deel 1)

Gegeven door:
Suzanne van de Voort
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor scheikunde gaan we het hebben over tabel 48 uit de Binas. Het is erg belangrijk om deze tabel goed te kennen voor je examen en andere toetsen, dus we raden je aan om goed op te letten! Onderwerpen die naar voren komen zijn onder andere reactievergelijkingen en evenwichten.

Chemisch evenwicht

Chemische reacties houden elkaar in evenwicht doordat het deelnemende stoffen in het zelfde tempo verdwijnen en gevormd worden

Dynamisch evenwicht

De reactiesnelheid van de heengaande reactie is gelijk aan de reactiesnelheid van de teruggaande reactie (concentraties blijven gelijk)

Elektronen

Zeer kleine, negatief geladen deeltjes om een atoom

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

Heterogeen evenwicht

Evenwichtsreactie waarin alle stoffen in verschillende fasen zijn

Homogeen evenwicht

Evenwichtsreactie waarin alle stoffen in dezelfde fase zijn

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Oxidator

Een stof die elektronen opneemt

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Redoxreactie

Een reactie waarbij oxidatie en reductie optreedt

Reductor

Een stof die elektronen afstaat

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen