Scheikunde

2. Chromatografie

Gegeven door:
Tessa van Lobbrecht
Beschrijving Begrippen

Deze video met uitleg voor scheikunde gaat over chromatografie. Er zijn verschillende soorten chromatografie en in deze video gaan we het hebben over papierchromatografie, dunnelaagchromatografie en gaschromatografie. Veel kijkplezier!

Adsorberen

Bij adsorptie hechten moleculen van een gas, vloeistof of opgeloste stof zich aan het oppervlak van een vaste stof. Sommige stoffen binden zich makkelijker aan een vaste stof dan andere stoffen. Hierdoor worden stoffen gescheiden op basis van een verschil in aanhechtingsvermogen

Chromatogram

Een chromatogram is een visuele weergave van de gescheiden stoffen verkregen door chromatografie

Dunnelaagchromatografie (DLC)

Een chromatografische methode waarbij de stationaire fase bestaat uit een dunne laag absorberend materiaal

Kwalitatieve analyse

Een manier van onderzoek om erachter te komen welke verschillende stoffen er in een mengsel aanwezig zijn

Kwantitatieve analyse

Een manier van onderzoek om erachter te komen wat de hoeveelheid is van bepaalde stoffen in een mengsel

Mobiele fase

In de mobiele fase beweegt de vloeistof of het gas langs de stationaire fase

Papierchromatografie

De eenvoudigste vorm van chromotografie. Er wordt een druppel van een te scheiden mengsel op een stuk papier gelegd, waarna het papier in een laag vloeistof wordt geplaatst. Het papier zuigt de vloeistof op

Retentietijd

De tijd die nodig is voor een gas om aan te komen bij de detector

Rf-waarde

De verhouding van de snelheid van een stof en die van een oplosmiddel. Het wordt ook de loopafstand genoemd. Je berekent de Rf-waarde met de volgende formule: Rf = afgelegde weg van bepaalde stof / afgelegde weg van de loopvloeistof 

Stationaire fase

De vloeistof of vaste stof die aan het dragermateriaal blijft zitten

C1. Chemische Vakmethodes

C2. Chemische synthese