Scheikunde

1. Geleidbaarheid, reactiviteit en vervormbaarheid

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom bij een nieuwe scheikunde kennisclip van Digistudies! In deze uitlegvideo gaan we het hebben over de landing van materialen en stoffen. De video zal opgesplitst zijn in de volgedende onderwerpen: geleidbaarheid, reactiviteit, elektronegativiteit en oplosbaarheid. Heel veel kijkplezier en succes met het voorbereiden op je eindexamens!

Apolaire stoffen

Stoffen die geen dipoolmoleculen zijn

Dipoolmolecuul

Een molecuul dat δ- en δ+ bevat in de structuur. Door de dipool-dipoolbinding is de aantrekking sterker dan tussen moleculen van een apolaire stof. Er is sprake van een dipoolmolecuul als: 1. Er twee of meer polaire bindingen aanwezig zijn. 2. De ruimtelijke bouw de effecten van de polaire bindingen niet opheft

Elektromagnetische aantrekkingskracht

Maat voor hoe hard een atoom vanuit de kern aan elektronen in de omgeving trekt

Elektronegativiteit

Een maat voor de neiging van een atoom om de gezamenlijke elektronenwolk naar zich toe te trekken als er een een chemische binding is gevormd tussen twee atomen

Emulgator

Een stof die ervoor zorgt dat water en olie gemengd blijven. Het is gedeeltelijk oplosbaar in water en gedeeltelijk oplosbaar in vet of olie

Hydrofiel

Waterminnend / bevriend met water

Hydrofoob

Watervrezend / bang voor water. Hydrofobe stoffen lossen niet op in water, maar mengen onderling wel goed

Macroniveau

Je kunt het met het blote oog zien

Microniveau

Op moleculair niveau. Je kijkt op schaal naar kleine deeltjes als moleculen en atomen

Polaire stoffen

Stoffen die uit dipoolmoleculen bestaan

Waterstofbrug/H-brug

Een opvallend sterke dipool-dipoolbinding. Het komt alleen voor bij HF-, OH- en NH-bindingen. Het H-atoom van een OH of NH groep is gebonden aan het O of N atoom van de OH of NH groep van een naburig molecuul

D1. Chemisch onderzoek

D2. Selectiviteit en specificiteit