Scheikunde

2. Productieproces + blokschema

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Welkom bij een nieuwe scheikunde uitlegvideo! In deze video gaan we het hebben over onderdelen van productieprocessen in de chemische industrie. We beginnen met een introductie over het productieproces en vervolgens gaan we het productieproces behandelen aan de hand van een stappenplan en blokschema’s. Je kunt deze uitleg gebruiken om je goed voor te bereiden op je scheikunde examen en/of andere toetsen!

Aflopende reactie

Reactie die stopt als één van de beginstoffen op raakt.

Blokschema

Schematische weergave van verschillende stappen van een productieproces.

Dynamisch evenwicht (⇄)

1. De snelheid waarmee stof B gevormd wordt vanuit beginstof A, is even groot als de snelheid waarmee B weer weg reageert; 2. Er is zowel stof A als B aanwezig; 3. De concentraties van A en B veranderen niet.

Evenwichtsreactie

Als zowel de heengaande als de teruggaande reactie tegelijkertijd verlopen. De reacties verlopen even snel.

Koelwater

Water dat wordt gebruikt om reactoren bij industriële processen af te koelen.

Omkeerbare reactie

Reactie waarbij de reactieproducten terug reageren tot de beginstoffen. De reactie kan zowel naar links als naar rechts verlopen.

Recirculatie

Het terugvoeren van een stof naar een punt eerder in het proces.

Scheidingsinstallatie

Installatie waar de scheiding van stoffen plaatsvindt.

Stofstromen

Het transport van stoffen in een proces, welke in een blokschema met lijnen en pijlen wordt weergegeven.

Warmtewisselaar

Een apparaat waarin warmte van de ene stof aan de andere stof wordt overgedragen volgens het tegenstroomprincipe.

E1. Industriële processen

E2. Groene chemie

E3. Energieomzettingen