Scheikunde

2. Atoomeconomie

Gegeven door:
Tessa van Lobbrecht
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze kennisclip voor scheikunde! In deze video zullen we dieper ingaan op het onderwerp 'groene chemie'. De Digistudies docent zal onder andere een aantal belangrijke formules behandelen met betrekking tot de groene chemie, de definitie van atoomeconomie bespreken en een kleine samenvatting van de video geven. Gebruik deze uitleg om je goed voor te bereiden op het scheikunde examen en andere toetsen!

Atoomeconomie

Een berekend percentage, of formule waarmee kan worden berekend hoe efficiënt een bepaalde chemische reactie verloopt in termen van hoeveelheid verkregen gewenste stof

Bijproduct

Een product dat onbedoeld ontstaat naast het gewenste eindproduct

Chemisch evenwicht

Chemische reacties houden elkaar in evenwicht doordat deelnemende stoffen in het zelfde tempo verdwijnen en gevormd worden

Duurzaamheid

Het streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan

E-factor

Een formule en manier om te bepalen hoe milieuvriendelijk een productieproces is in termen van ontstaan afval

Groene chemie

Het onderdeel van de scheikunde dat zich bezighoudt met het ontwerpen van nieuwe processen om het gebruik van giftige stoffen en energieverbruik te verminderen met daarnaast zo min mogelijk productie van afval

Massa

Het gewicht van een stof in g of kg

Massagetal van een atoom

Het aantal protonen plus neutronen in een atoom

Mol

Eén mol van een stof is de hoeveelheid waarvan de massa in gram gelijk is aan de massa van een deeltje van de stof in u

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Rendement

Een formule en term die weergeeft hoeveel van een stof er werkelijk ontstaat ten opzichte van wat er theoretisch gezien kan ontstaan

E1. Industriële processen

E2. Groene chemie

E3. Energieomzettingen