Scheikunde

2. Vervuiling en biobrandstoffen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In de vorige video met scheikunde uitleg hebben we het gehad over het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron. In deze uitlegvideo zullen we het hebben over de vervuiling door fossiele brandstoffen. Het filmpje is onderverdeeld in verschillende onderwerpen, zoals: vervuiling door fossiele brandstoffen, biobrandstoffen, fotosynthese en nog veel meer. Veel kijkplezier en succes met het leren voor het scheikunde examen!

Biobrandstoffen

Koolstof houdende materialen uit biomassa, zoals bio-ethanol, als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen

Biodiesel

Type brandstof dat wordt geproduceerd uit dierlijk vet of plantaardige olie

Bio-ethanol

Type brandstof dat wordt geproduceerd uit verschillende plantaardige grondstoffen

Biogas

Gas dat ontstaat door de vergisting van organisch materiaal en als brandstof kan worden gebruikt

Broeikaseffect

Het verschijnsel dat de atmosfeer (vooral door de aanwezigheid van koolstofdioxide, methaan en waterdamp) een deel van de warmtestraling van de aarde tegenhoudt

C/H verhouding

De C/H verhouding is de verhouding van het aantal C en H atomen in de moleculen van de brandstof. Het heeft invloed op uitstoot van CO2

Ecosysteem

Begrensd gebied met bepaalde eigenschappen waarbinnen de abiotische en biotische factoren een eenheid vormen

Fossiele brandstoffen

Energierijke stoffen (steenkool, aardgas en aardolie) die in de loop van vele honderden miljoenen jaren in de grond zijn ontstaan

Fotosynthese

Het proces waarbij water en koolstofdioxide door het zonlicht worden omgezet in zuurstof en glucose

Glucose

Een belangrijk monosachararide met 6 C-atomen dat wordt gevormd bij de fotosynthese en afgebroken bij de dissimilatie

Omestering

Een bewerking waarbij een alkylgroep van een ester voor een alcoholgroep vervangen wordt. Een andere benaming is transesterificatie

E1. Industriële processen

E2. Groene chemie

E3. Energieomzettingen