Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 1

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de eerste opgave van het scheikunde vwo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over grensvlakpolymerisatie. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Chloor (Cl)

Een scheikundig element dat geproduceerd wordt door chloorzouten te elektrolyseren. In vrije vorm is het een groen-geel gas

Endotherm

Een chemische reactie waarbij voortdurend energietoevoer nodig is. Het gaat gepaard met de absorptie van warmte

Exotherm

Een chemische reactie waarbij warmte vrijkomt

Fosgeen

Een giftig gas dat tot de stofklasse der acylhalogeniden behoort

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Monomeer

Een klein molecuul dat met zichzelf kan reageren tot polymeer

Polymeer

Een lange keten van monomeer-eenheden

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 (1) SK