Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 2

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de tweede opgave van het scheikunde vwo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over chloordioxide. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Benzeen

Een organische verbinding met de formule C6H6, die behoort tot de aromatische koolwaterstoffen

Buffer

Een oplossing met een redelijk constante pH-waarde

Chloor (Cl)

Een scheikundig element dat geproduceerd wordt door chloorzouten te elektrolyseren. In vrije vorm is het een groen-geel gas

Halfreactie

Een halfreactie is deel van een redoxreactie en heeft betrekking op de oxidatie of reductie van een stof

pH

De zuurgraad van een oplossing

Titratie

Een chemische analyse die uitgevoerd wordt om de concentratie van een stof in een oplossing te bepalen

Zuur

Een verbinding die in contact met water een toename van de concentratie aan waterstofionen (H+) veroorzaakt

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 (1) SK