Scheikunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 3

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen
In deze video behandelen we de derde opgave van het scheikunde vwo-examen van 2014, tijdvak 1. De opgave gaat over vermiljoen. De video eindigt met een aantal tips & tricks.
Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Chloor (Cl)

Een scheikundig element dat geproduceerd wordt door chloorzouten te elektrolyseren. In vrije vorm is het een groen-geel gas

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Sulfaat

Een verbinding die bestaat uit vier zuurstofatomen gebonden aan een zwavelatoom

Sulfiet

Een zout van zwavelzuur. Het bestaat uit drie zuurstofatomen gebonden aan een zwavelatoom

Zwavel

Een chemisch element dat voorkomt in fossiele brandstof. Het symbool van zwavel is S en het atoomnummer is 16

G1. Examenopgaven 2012 tijdvak 1 SK

G2. Examenopgaven 2014 (1) SK