Scheikunde

1. Energie en Industrie

Gegeven door:
Lucas Mensink
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor scheikunde vertellen we je alles wat je moet weten over energie en industrie. We gaan verschillende processen en energiebronnen met elkaar vergelijken, zodat jij straks de keuze voor een bepaald proces of een bepaalde bron van energie kunt beargumenteren. Je kunt deze video gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Biodiesel

Wordt gewonnen uit plantaardige oliën zoals koolzaadolie. Ook biodiesel kan gemengd worden met gewone brandstoffen voor verbrandingsmotoren

Bio-ethanol

Een brandstof die gebruikt kan worden bij bijvoorbeeld brandhaarden, maar ook gemengd kan worden met brandstof voor auto’s. Het wordt verkregen doordat kleine organismen zoals gisten suikers uit planten fermenteren

Biogas

Een gasmengsel met veel methaan dat ontstaat door vergisting van organisch materiaal. Kan gebruikt worden om elektrische energie op te wekken of om mee te verwarmen

Brandstofcel

Een apparaat dat de chemische energie van een redoxreactie direct gebruikt voor elektrische energie. Bijvoorbeeld met waterstof en zuurstof

Gascentrales

Een elektriciteitscentrale waar door aardgas te verbranden de chemische energie wordt omgezet in elektrische energie

Kolencentrale

Een elektriciteitscentrale waar door steenkool te verbranden de chemische energie wordt omgezet in elektrische energie

Kolenvergassing

Een proces waarbij steenkool eerst wordt omgezet in gas zodat de schadelijke stoffen kunnen worden afgevangen. Het is milieuvriendelijker dan het direct verbranden van steenkool

Redoxreactie

Een chemische reactie waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt van de reductor naar de oxidator

Waterstof

Een stof die ontstaat uit splitsing van water, bestaande uit twee waterstofatomen. Kan als in een brandstofcel of direct als brandstof gebruikt worden

F1: Chemie van het leven

F2: Milieueffecten

F3. Energie en Industrie