Wiskunde A

2. Telproblemen structureren

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video leg ik uit hoe je aan de hand van een boomdiagram of wegendiagram telproblemen kunt structureren. Gebruik deze video om je intuïtie en kennis van telproblemen te verbeteren.

Structureren

Informatie ordenen en er samenhang in aanbrengen

Boomdiagram

Een diagram met vertakkingen

Wegendiagram

Een diagram met wegen, die de verschillende mogelijkheden aanduiden

B1. Algebra

B2. Telproblemen