Wiskunde B

3. Oppervlakte (deel 1)

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze uitlegvideo voor wiskunde B! Dit is de eerste video uit de reeks ‘oppervlakte’. In de video gaan we het hebben over hoe je een oppervlakte kan berekenen met behulp van een integraal, oppervlakte onder kromme, oppervlakte onder de x-as. We sluiten af met een oefenopgave en examenopgave.

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Integraal

Een integraal wordt gebruikt om de oppervlakte van een grafiek te berekenen

Kromme

Een niet-rechte lijn in een grafiek

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Pi

Een symbool, genoteerd als π, dat in wiskunde en de meetkunde gebruikt wordt. De waarde wordt vaak afgekort tot 3,14

Primitiveren

Het berekenen van F (x). Het is het tegenovergestelde van differentiëren

C1: Afgeleide functies

C2: Technieken voor differentiëren

C3: Integraalrekening