Wiskunde B

1. Cirkelvergelijkingen & raaklijnen

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde B worden cirkelvergelijkingen & raaklijnen behandeld. De video is verdeeld in 5 onderdelen die samen alle stof behandelen die je moet weten van deze concepten voor het eindexamen. Bij alle onderdelen wordt de theorie met behulp van een voorbeeldopgave in de praktijk gebracht. Zo kun je aan het einde van de kennisclip zelf alle opgaven met cirkelvergelijkingen en raaklijnen makkelijk stapsgewijs oplossen!

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Cosinus

De verhouding van de aanliggende zijde en de schuine zijde

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Parameter

De letter in een formule die eigenlijk een constante voorstelt. Het lijkt op een variabele, maar een variabele (x of y) kan iedere waarde aannemen, terwijl een parameter maar één constante waarde heeft

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Sinus

De verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

E1: Meetkundige vaardigheden

E2: Algebraïsche methoden in de vlakke meetkunde

E3: Vectoren en inproduct